Araç çubuğuna atla

Atatürk’ün Eğitim Hakkındaki En Güzel Sözleri

Atatürk’ün Eğitim Hakkındaki En Güzel Sözleri

“Benden sonra beni benimsemek isteyenler bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar”

Atatürk’ün Eğitim Hakkındaki En Güzel Sözleri

Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır.

Atatürk’ün Eğitim Hakkındaki En Güzel Sözleri

Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, sanlı, yüksek bir topluluk halinde yasatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.

Atatürk’ün Eğitim Hakkındaki En Güzel Sözleri

En büyük savaş cahilliğe karşı yapılan savaştır.

Atatürk’ün Eğitim Hakkındaki En Güzel Sözleri

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

Atatürk’ün Eğitim Hakkındaki En Güzel Sözleri

İsterim ki, daima idealimi gençlere aşılayasınız ve daima korumak hususunda çalışasınız.

Atatürk’ün Eğitim Hakkındaki En Güzel Sözleri

Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk ekonomisi, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.

Atatürk’ün Eğitim Hakkındaki En Güzel Sözleri

Öğretmenlik ömür boyu sürecek bir öğrenciliktir.

Atatürk’ün Eğitim Hakkındaki En Güzel Sözleri

İlk ve orta öğretim mutlaka insanlığın ve medeniyetin gerektirdiği ilmi ve fenni versin fakat o kadar pratik bir şekilde versin ki çocuk okuldan çıktığı zaman aç kalmaya mahkûm olmadığına emin olsun.

Atatürk’ün Eğitim Hakkındaki En Güzel Sözleri

Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.

Atatürk’ün Eğitim Hakkındaki En Güzel Sözleri

Milli Eğitim programımızın, Milli Eğitim siyasetimizin temel taşı, cahilliğin yok edilmesidir. Cahillik yok edilmedikçe, yerimizdeyiz…

Atatürk’ün Eğitim Hakkındaki En Güzel Sözleri

Öğretmenler her fırsattan yararlanarak halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutan bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır.

Atatürk’ün Eğitim Hakkındaki En Güzel Sözleri

En önemli ve verimli vazifelerimiz milli egitim isleridir. Milli egitim islerinde kesinlikle zafere ulasmak lazımdır. Bir milletin gercek kurtulusu ancak bu sekilde olur.

Atatürk’ün Eğitim Hakkındaki En Güzel Sözleri

Milli Eğitim’in gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha çok memlekete ahlâklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılâpçı, olumlu, atılgan, başladığı işleri başarabilecek kabiliyette, dürüst, düşünceli, iradeli, hayatta rastlayacağı engelleri aşmaya kudretli, karakter sahibi genç yetiştirmektir. Bunun için de öğretim programları ve sistemleri ona göre düzenlenmelidir.

Atatürk’ün Eğitim Hakkındaki En Güzel Sözleri

Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime eğitim ise öğretmene dayalıdır.

Atatürk’ün Eğitim Hakkındaki En Güzel Sözleri

Bir yandan bilgisizliği ortadan kaldırmaya uğraşırken, bir yandan da memleket evladını toplumsal ve ekonomik hayatta aktif şekilde etkili ve verimli kılabilmek için zorunlu olan ilk bilgileri, uygulamalı bir biçimde vermek metodu eğitimimizin temelini oluşturmalıdır.

Atatürk’ün Eğitim Hakkındaki En Güzel Sözleri

Milli eğitimde süratle yüksek bir seviyeye çıkacak olan bir milletin, hayat mücadelesinde maddi ve manevi bütün kudretlerinin artacağı muhakkaktır.

Atatürk’ün Eğitim Hakkındaki En Güzel Sözleri

Cahillik yok edilmedikçe, yerimizdeyiz…

Atatürk’ün Eğitim Hakkındaki En Güzel Sözleri

İlim ve fen çalışmalarının merkezi okuldur. Bundan dolayı okul lazımdır. Okul adını hep beraber hürmetle, saygıyla analım.

Atatürk’ün Eğitim Hakkındaki En Güzel Sözleri

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmendeneğiticiden yoksun bir millet henüz millet adını almak kabiliyetini kazanmamıştır. Ona basit bir kitle denirmillet denemez. Bir kitle millet olabilmek için mutlaka eğiticilereöğretmenlere muhtaçtır.

Atatürk’ün Eğitim Hakkındaki En Güzel Sözleri

Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine alıp dünya ile olan bağlarımızı kopartamayız. Aksine yükselmiş, ilerlemiş, çağdaş bir millet olarak medeniyet düzeyinin de üzerinde yaşayacağız. Bu hayat ancak ilim ve fen ile olur. İlim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her ulus ferdinin kafasına koyacağız. İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur.

Atatürk’ün Eğitim Hakkındaki En Güzel Sözleri

Elbette milli dehamızı geliştirmek, hislerimizi layık olduğu dereceye çıkarmak için yüksek meslek sahiplerini de yetiştireceğiz.

Atatürk’ün Eğitim Hakkındaki En Güzel Sözleri

Şimdiye kadar uygulanan eğitim ve öğretim yöntemlerinin milletimizin geri kalmasında en önemli etken olduğu kanısındayım. Onun için bir milli eğitim programından söz ederken, eski devrin boş inançlarından ve yaratılışımızla hiç ilgisi olmayan yabancı fikirlerden, doğudan ve batıdan gelebilen bütün etkilerden tamamen uzak, milli karakterimiz ve milli tarihimizle uyumlu bir kültür kastediyorum. Çünkü milli dehamızın gelişmesi ancak böyle bir kültür ile sağlanabilir.

Atatürk’ün Eğitim Hakkındaki En Güzel Sözleri

Eğer Cumhurbaşkanı olmasam Eğitim Bakanlığı’nı almak isterdim.

Atatürk’ün Eğitim Hakkındaki En Güzel Sözleri

Türkiye’nin birkaç yıla sığdırdığı askeri, siyasi, idari inkılâplar sizin, sayın öğretmenler, sizin sosyal ve fikri inkılâptaki başarılarınızla pekiştirilecektir. Hiçbir zaman hatırlarınızdan çıkmasın ki, Cumhuriyet sizden “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” nesiller ister.

Atatürk’ün Eğitim Hakkındaki En Güzel Sözleri

Memleketi ilim, irfan, ekonomi ve bayındırlık alanlarında da yükseltmek, milletimizin her hususta çok verimli olan kabiliyetlerini geliştirmek, gelecek nesillere sağlam, değişmez ve olumlu bir karakter vermek lazımdır. Bu kutsal amaçlar elde etmek için mücadeleye atılanların arasında öğretmenler en önemli ve en hassas yeri almaktadır.

Atatürk’ün Eğitim Hakkındaki En Güzel Sözleri

Mektep sayesinde, mektebin vereceği ilim ve teknik sayesindedir ki Türk Milleti, Türk sanatı, ekonomisi, Türk şiir ve edebiyatı, bütün güzelliğiyle gelişir.

Atatürk’ün Eğitim Hakkındaki En Güzel Sözleri

   Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız.

Atatürk’ün Eğitim Hakkındaki En Güzel Sözleri

Milli Eğitim programımızın Milli Eğitim siyasetimizin temel taşı cahilliğin yok edilmesidir.

Atatürk’ün Eğitim Hakkındaki En Güzel Sözleri

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

Atatürk’ün Eğitim Hakkındaki En Güzel Sözleri


İsterim ki, daima idealimi gençlere aşılayasınız ve daima korumak hususunda çalışasınız.

Atatürk’ün Eğitim Hakkındaki En Güzel Sözleri